Bracia, do bitwy nadszedł czas

Bracia, do bitwy nadszedł czas – tekst

Bracia do boju nadszedł czas,
Trąba wojenna wzywa nas.
Do boju! Do boju!
Pospieszajmy wraz!
Zdradny sąsiad myśl natężył
Jakby zniszczyć polskie plemię.
Wziął w opiekę, uciemiężył.
Rwał na części naszą ziemią.
W mściwą dłoń
Chwyćmy broń.
Zniknie moc tyrana.
Bij, śpiewaj o wolności!
A przy nas wygrana!
Każdy odważnie czoło staw!
Idźmy w obronie naszych praw,
Do boju! Do boju!
Za świętość naszych praw!
Srodze przemoc nas gnębiła,
Podeptano nasze prawa,
Ojców naszych, nasza sława
Pośmiewiskiem wrogów była.
W mściwą dłoń…
Precz stąd tyranie, precz stąd, precz!
Bracia, wolności wznieśmy miecz.
Do broni, do broni!
Za wolność wznieśmy miecz.
Ufność znikła między nami.
Nagradzano przeniewierstwa,
Otaczano nas szpiegami.
Uprawiano fałsz i zdzierstwa.
W mściwą dłoń…
Roty najezdników trzeba znieść,
Litwie odzyskać wolność, cześć
Do Litwy, do Litwy!
Odzyskać Litwie cześć!
Litwa dotąd jarzmo dźwiga.
Wróg tam pastwi się bezkarnie
Jakież serce się nie wzdryga
Na bezprawia, na męczarnie.
W mściwą dłoń…

pieśń: Bracia, do bitwy nadszedł czas

Dodaj komentarz