Harcerska dola

Harcerska dola – tekst

1. Z miejsca na miejsce, z wiatrem wtór
Z dniestrzańskich fal, z tatrzańskich gór,
Wszędzie nas pędzi, wszędzie gna –
Harcerska dola radosna

2. Nam trud nie straszny ani znój,
Bo myśmy złu wydali bój.
I z nim do walki wciąż nas gna –
Harcerska dola radosna

3. Nasza pogoda, jasny wzrok
Niechaj rozjaśnią ludziom mrok,
Niechaj i innym szczęście da –
Harcerska dola radosna.

piosenka: Harcerska dola

Dodaj komentarz