Hej, idę w las

Hej, idę w las – tekst

Hej! idem w las
– piórko się mi migoce!
Hej! idem w las
– dudni ziemia, gdy krocę!
Ka wywinem ciupazecką
– krew cerwonom wytocę!
Ka obyrtnem siekierecką
– krew mi spod nóg bulkoce!

Ciemniuśka noc
– ogień lasem prześwieca!
Ciemniuśka noc –
złe się złemu zaleca!
Na polanie popod jedle
– watra w lesie się pali:
cy się grze j om dziwozony
– cy j om carci skrzesali?

„Ty mlady brat
– ty sa z nami stowarzis!
Jak padnie ci
– budzies cirnom ziemie gryz,
a jak padnie – talarkami,
dukotami budzies siał,
na każdy dzień freirećku
– kohanećku budzies miał!”

Hej, bratowie!
– ja sa ku wam zwerbuje!
Nie płaćcie mi – kohanecki leluje!
Nie płaćcie mi, siostry moje
– jabłonecki bielućkie!
Nie pładze mi, matko, ojce
– gołąbecki siwućkie!

Nie płaccie mi
– jo se idę zbijać, kraść!
Za dak mi las
– zo posłanie mokwa, chraść!
Jak mi padnie talorami
– dukotami bedem siał!
A jak padnie siubienicom
– budzie se mnom wiater chwiał!

piosenka: Hej, idę w las

Dodaj komentarz